Spelpaus

spelpausSpelpaus är en tjänst som lanserades i Sverige 2019 för att hjälpa personer att kontrollera sitt spelande. Tjänsten är utformad för att hjälpa personer som har utvecklat ett beroende av spel, eller som har svårt att kontrollera sitt spelande på egen hand.

Spelpaus är en centraliserad självavstängningstjänst som erbjuds av Spelinspektionen, den svenska spelregleringsmyndigheten. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för alla som är bosatta i Sverige. Genom att registrera sig för Spelpaus kan personer självavstänga sig från allt licensierat spel och marknadsföring av licensierat spel i Sverige, både online och offline.

Hur fungerar det?

När en person registrerar sig för Spelpaus stängs deras spelkonto hos alla svenska spelbolag. Deras personuppgifter läggs också till i en central databas, som används av alla licensierade svenska spelbolag för att kontrollera om en person är självavstängd. Om en person försöker spela på ett licensierat spelbolag efter att de har registrerat sig för Spelpaus kommer deras försök att spela att blockeras, detta fungerar inte hos casino utan Spelpaus dock.

Spelpaus är utformad för att vara enkelt att använda. Personer som vill registrera sig för tjänsten behöver bara besöka webbplatsen spelpaus.se och fylla i sina personuppgifter. Efter att de har registrerat sig kommer de att vara själv avstängda från allt licensierat spel och marknadsföring av licensierat spel i Sverige i minst ett år.

Personer kan också välja att själv avstänga sig under längre perioder. Om en person själv avstänger sig under en längre period, kommer de att vara själv avstängda från allt licensierat spel och marknadsföring av licensierat spel i Sverige under den perioden. När perioden är över kan personen välja att förlänga sin själv avstängning.

Fördelen med Spelpaus

Spelpaus har blivit mycket populärt sedan det lanserades. Enligt Spelinspektionen har över 60 000 personer registrerat sig för tjänsten sedan den lanserades. Tjänsten har också fått positiva recensioner från både användare och experter inom spelberoendevård.

En av fördelarna med Spelpaus är att det gör det enkelt för personer att kontrollera sitt spelande. Personer som har svårt att kontrollera sitt spelande kan använda tjänsten för att självavstänga sig från allt licensierat spel och marknadsföring av licensierat spel i Sverige. Detta kan hjälpa personer att undvika frestelsen att spela och minska risken för att de utvecklar ett spelberoende genom att kontakta Spelpaus.

Nackdel med Spelpaus

En potentiell nackdel med Spelpaus är att det endast gäller för licensierade spelbolag i Sverige. Det betyder att om en person vill spela på ett utländskt spelbolag, eller på ett spel som inte är licensierat i Sverige, kommer deras självavstängning från Spelpaus inte att gälla.

Detta kan innebära att personen fortfarande har tillgång till spel som kan vara skadliga för deras hälsa och välbefinnande, vilket kan minska effektiviteten av självavstängningen. Därför är det viktigt att personer som registrerar sig för Spelpaus också tar ansvar för sitt eget spelande och använder tjänsten som en del av en bredare strategi för att kontrollera sitt spelande.

En annan potentiell nackdel med Spelpaus är att det är en självavstängningstjänst, vilket betyder att det kräver att personen själv tar initiativ att registrera sig och använda tjänsten. Detta kan innebära att personer som är mest i behov av hjälp och stöd kanske inte registrerar sig för tjänsten eller använder den på rätt sätt.

Det är också viktigt att notera att självavstängning från spelande endast är en del av en bredare strategi för att hantera spelproblem och beroenden. Personer som har utvecklat ett spelproblem eller beroende kan behöva ytterligare stöd och behandling för att hantera sina problem på ett effektivt sätt.

Spelinspektionen

spelinspektionenSpelinspektionen är en myndighet i Sverige som är ansvarig för att övervaka och reglera den svenska spelmarknaden. Myndigheten grundades 2018 och ersatte då den tidigare spelmyndigheten Lotteriinspektionen.

Spelinspektionens huvudsakliga uppgift är att säkerställa att spelmarknaden är säker, ansvarsfull och öppen för konkurrens. Detta innebär att myndigheten utfärdar licenser till spelbolag som vill erbjuda sina tjänster på den svenska marknaden och övervakar sedan att dessa bolag följer de regler och krav som satts upp.

Några av de regler som spelbolag måste följa inkluderar krav på spelansvar och konsumentskydd, såsom att erbjuda självavstängningsverktyg som Spelpaus, att begränsa marknadsföring till endast ansvarsfulla metoder, att ha ålderskontroller på plats och att hantera spelarinformation på ett säkert sätt.

Spelinspektionen arbetar också aktivt med att förhindra olicensierade spelbolag från att erbjuda sina tjänster på den svenska marknaden, vilket är olagligt enligt svensk spelreglering. Myndigheten har befogenhet att utfärda böter och straffa spelbolag som bryter mot reglerna.

Genom sitt arbete bidrar Spelinspektionen till en ansvarsfull och hållbar spelmarknad i Sverige, där spelarna skyddas och behandlas på ett rättvist och öppet sätt.